Matig knöl i många varianter
Hans far och mor började odla potatis på gården redan 1964 och Pierre Anjou är född och uppvuxen på lantgården utanför Norrtälje. Idag är det han själv som äger gården och förutom potatisodling jobbar Anjous Potatis o Grönsaker med spannmålsproduktion och är grönsaksgrossister, samt har egen utkörning av sina produkter. Till sin hjälp har Pierre runt tio medarbetare, lite beroende på säsong.
Det är en hel rad olika potatissorter som växer på de 45 hektar odlingsmark som är avsatt för detta ändamål, både röda och gula, fasta och mjukare sorter, samt förstås en hel del färskpotatis, till glädje inte minst för de många sommargästerna i Roslagen på sommaren.
- Vi har viss gårdsförsäljning till de boende och sommargäster i trakten, annars levererar vi till butiker och restauranger, främst i norra Stockholm och Roslagen, berättar Pierre.
Även om potatisen är huvudinriktningen på Pierres gård så är odlingsarealen större för spannmålen, där han säljer sina grödor till Lantmännen för vidare distribution till slutkunderna. Dessutom är han alltså grossist av grönsaker, vilka han inte odlar själv utan köper in för vidareförsäljning. Under flera år har Anjous Potatis o Grönsaker levererat både potatis och grönsaker till skolor i närområdet, något Pierre hoppas kan fortsätta framöver.
- Det är ju upphandlingar som gäller för kommunerna, vi har lyckats bra och haft nöjda kunder i fem år. Nu är det lite tuffare men vi siktar på att vinna fler upphandlingar framöver, förklarar han.

De har dessutom egen åkeriverksamhet med en flisbil som transporterar värmeflis och torv samt en last växlar bil som även den transporterar flis och torv på vinterhalvåret samt grus och spannmål vid sidan om de egna grödorna på sommaren. De transporterna går genom lastbilscentralen Rodenåkarna.
- Vi har ganska många ben att stå på, både den egna odlingen, grönsaksdelen och en mindre åkeriverksamhet med lastbilarna. Det känns tryggare än att helt vara utelämnad till en verksamhet, menar Pierre.


Anjous Potatis o Grönsaker

Bransch:
Lantbruk

Telefon: 0176-27 31 98
Alternativ: 0703-70 33 11
Fax: 0176-27 31 97


Email:
anjoupotatis@swipnet.se

Hemsida:
www.anjouspotatis.se

Adress:
Anjous Potatis o Grönsaker
Velända 3201
76175 Norrtälje

| 13 SENASTE FÖRETAGEN